กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัฐรัตน์ พุทธรักษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกฤตย์ภัสสร สาขา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1