ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับนางสาวธัญลักษณ์ กันทะสอน ครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์ ที่ได้มาบรรจุรับราชการที่โรงเรียน (อ่าน 16) 10 มี.ค. 64
บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มามอบอุปกรณ์การเรียน และเครื่องใช้อุปโภค บริโภคส (อ่าน 14) 10 มี.ค. 64
ทีมงานอาสา “สายเจาะบ้านบึง” และร้านตังตังค์ ที่ได้มามอบขนม นมข้าวสารอาหารแห้งให้กับนักเรียน และมอบทุ (อ่าน 17) 10 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (อ่าน 18) 24 ก.พ. 64
ขอความร่วมมือกักตัวนักเรียน 14 วัน ก่อนเปิดเรียน (อ่าน 124) 14 มิ.ย. 63
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 122) 26 พ.ค. 63