ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มามอบอุปกรณ์การเรียน และเครื่องใช้อุปโภค บริโภคส
วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 นางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ รองณัฐพงษ์ชัย วัชรพงศ์ธร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ต้อนรับและขอบคุณผู้บริหารจากบริษัท โลจิสติก อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้มามอบอุปกรณ์การเรียน และเครื่องใช้อุปโภค บริโภคสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขิน(อินทรวิชัยบำรุง)
ในการนี้ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารคณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเขิน(อินทรวิชัยบำรุง) ขอขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างสูงมา ณโอกาสนี้             		</td>
               </tr>
               
							            
            </table>
            
            
            
            
						   

            <div style= โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,10:16   อ่าน 32 ครั้ง