ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองเขิน(อินทรวิชัยบำรุง) โดยนางสาวอารีรัตน์แสงหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ให้กับนักเรียนของโรงเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยยากจนพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2563,00:00   อ่าน 121 ครั้ง