ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 10) 20 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 11) 20 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือกักตัวนักเรียน 14 วัน ก่อนเปิดเรียน (อ่าน 27) 14 มิ.ย. 63
มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 29) 26 พ.ค. 63