ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการตรวจติดตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง)
วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง) โดยนางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายณัฐพงษ์ชัย วัชรพงศ์ธร รองผู้อำนวยการ ต้อนรับนายพงษ์พิศาล ชินสำราญ รองศึกษาธิการภาค 8 , นางดารณี กีรติปกรณ์ รองผอ. สพป. ชบ. 1 , นางลลิดา ธรรมบุตร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และนางสาวชลภัทร วงค์ดนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการตรวจติดตามนโยบายบูรณาการด้านการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง) ในการเตรียมการพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพื่อรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2564,08:43   อ่าน 18 ครั้ง