ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และติดตามการใช้สื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้รับจาก สพป.ชลบุรี เขต 1
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง) โดยนางสาวอารีรัตน์แสงหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ขอขอบคุณ ศน.ศุภวรรณ จันทราเขต และศน.เนตรทราย กังวานพณิชย์ ที่ได้ให้เกียรติมานิเทศติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และติดตามการใช้สื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้รับจาก สพป.ชลบุรี เขต 1             		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,10:19   อ่าน 15 ครั้ง