ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มอบของรางวัลในแต่ละห้องเรียนที่มีหุ้นสหกรณ์โรงเรียนครบ 100% มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่มีจำนวนหุ้นมากที่สุด และนักเรียนมียอดเงินปันผลจากการซื้อของมากที่สุด
นางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายณัฐพงษ์ชัย วัชรพงศ์ธร รองผู้อำนวยการ ได้มอบของรางวัลในแต่ละห้องเรียนที่มีหุ้นสหกรณ์โรงเรียนครบ 100% และมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่มีจำนวนหุ้นมากที่สุด และนักเรียนมียอดเงินปันผลจากการซื้อของมากที่สุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อไป             		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2564,10:10   อ่าน 27 ครั้ง