ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน โรงเรียนเมืองพัทยา10 (บ้านเกาะล้าน)
โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 นำโดยนางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้นำคณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนเมืองพัทยา10 (บ้านเกาะล้าน) โดย นางสาวสถาพร ละวิโรจน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งได้ศึกษาดูงานด้านนักเรียนปฐมวัยลูกเสือจิ๋ว กระบวนการ PLC ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านอื่นๆ
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2563,13:13   อ่าน 54 ครั้ง