ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมสุขอนามัยในวัยเด็กอายุ 7 ถึง 15 ปี ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 งานอนามัยโรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง) ได้รับเกียรติจากนางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมโครงการส่งเสริมสุขอนามัยในวัยเด็กอายุ 7 ถึง 15 ปี ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลหนองชาก งานอนามัยโรงเรียนบ้านหนองเขิน(อินทรวิชัยบำรุง) ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู คณะวิทยากรและผู้มีส่วนร่วมในการจัดการอบรมทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,19:16   อ่าน 58 ครั้ง