ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วันศุกร์ที่14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง) ขอขอบพระคุณท่านนายกบรรเจิด สิงห์โตทอง นายกเทศมนตรีตำบลหนองชาก ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ หอประชุม อบจ.ชลบุรี โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง) ซึ่งได้รับความเมตตาจากทีมงานแจ่มบรรเจิด นำโดยคุณครูอารมณ์ ขวัญม่วง(ครูต่าย) เป็นวิทยากรในการจัดการอบรมฯในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,19:14   อ่าน 43 ครั้ง