ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมกิจกรรมตัดผมและอบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
วันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองเขิน(อินทรวิชัยบำรุง) นำโดยนางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดอบรมกิจกรรมตัดผมและอบรมความรู้ด้าน ICT ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งได้รับงบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองชาก
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,19:11   อ่าน 62 ครั้ง