ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 1/63
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 โรงเรียนบ้านหนองเขิน(อินทรวิชัยบำรุง) โดยนางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่1/2563
เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการปฎิบัติ ของทุกฝ่ายร่วมกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 จุดคัดกรองการเข้า-ออก โรงเรียน ระเบียบวินัยนักเรียน รูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณหมอสุรัตน์ ตันศิริ คุณหมอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขิน มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2563,17:58   อ่าน 13 ครั้ง