ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านหนองเขิน (อินทรวิชัยบำรุง)
310 หมู่ที่ 4   ตำบลหนองชาก  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
เบอร์โทรศัพท์ 038485484
Email : areerat@banbung.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :